Logo NGK_GKv

Wie zijn wij

Wij zijn een kleine gemeente (samenwerking NGK+GKv) die van harte de Here Jezus Christus wil dienen en Hem bekend wil maken, op grond van wat de Bijbel ons hierover leert.

Wij willen Gereformeerd zijn, zonder in een keurslijf van gewoontes en menselijke regels vast te zitten. Onze leden komen uit allerlei kerken, het duidelijk reformatorische karakter van onze gemeente blijkt velen aan te spreken.

Lees meer: Wie zijn wij

Copyright @2017 NGK Maastricht. All rights reserved.