Logo NGK_GKv

Wie zijn wij

Wij zijn een kleine gemeente (samenwerking NGK+GKv) die van harte de Here Jezus Christus wil dienen en Hem bekend wil maken, op grond van wat de Bijbel ons hierover leert.

Wij willen Gereformeerd zijn, zonder in een keurslijf van gewoontes en menselijke regels vast te zitten. Onze leden komen uit allerlei kerken, het duidelijk reformatorische karakter van onze gemeente blijkt velen aan te spreken.

 

Eén van de aantrekkelijke kanten van een wat kleinere gemeente is dat je elkaar snel leert kennen. Mensen kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Er is aandacht voor elkaar. Aandacht die zich vertaalt in zorg voor elkaar, waar dat nodig is. Hierbij nemen zowel jong als oud een waardevolle plaats in binnen de gemeente.

Centraal staat onze zondagse samenkomst, waarin we samen luisteren naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven en de wereld waarvan we deel uitmaken.

Voor de preekvoorziening putten wij uit de rijke bron van predikanten uit het landelijke kerkverband, preeklezers uit onze eigen gemeente, of uit verschillende contacten die in de loop der jaren zijn opgebouwd met voorgangers uit andere kerkverbanden. 

Wij zingen uit verschillende bundels zoals het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel.

Voor de allerkleinsten is er oppas en voor de kinderen van 4 - 8 jaar is er kindernevendienst.

Na elke dienst is er tijd voor ontmoeting, drinken wij een kopje koffie/thee/limonade met elkaar waarbij uiteraard ook gasten van harte welkom zijn. 

Iedere tweede zondag van de oneven maanden wordt het Heilig Avondmaal gevierd, waarbij iedereen die van harte instemt met het Evangelie van Jezus Christus is uitgenodigd dit samen met ons te vieren.

 

Onze gemeente maakt deel uit van het (landelijk) kerkverband, van Nederlands Gereformeerde Kerken. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.ngk.nl. Wij hebben een samenwerkingsverband met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Maastricht. Deze maakt deel uit van het (landelijk) kerkverband, van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Meer informatie hierover vindt u via: 
http://www.gkv.nl.

logos ngkv hor transp 

Copyright @2017 NGK Maastricht. All rights reserved.